Resedawitje (Pontia daplidice)

Verspreiding:
Westelijke helft van Europa, heel soms trekkers in Nederland.

Uiterlijk:
Bovenkant wit met zwart getekend, onderkant geelgroen met witte vlekken. De witte vlekken op de onderkant langs de achterrand zijn ongeveer vierkant. Uiterlijk niet te onderscheiden van het oostelijk resedawitje.

Resedawitje
Jaca, Spanje, 2005