Witbandzandoog (Brintesia circe)De witbandzandoog is een grote vlinder, die in Zuid-Europa voorkomt. In Nederland is hij slechts als dwaalgast waargenomen.
Witbandzandoog
Jaca, Spanje, 2005

Witbandzandoog
Corfu, 2002